ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Thị Hoài

Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Hồ Hoàng Nhân

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

Trần Hữu Dũng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

Ngô Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Dược sĩ

Phan Đặng Thục Anh

Thạc sĩ

Dược sĩ

Lê Thị Loan Chi

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý NCKH

Lê Hoàng Hảo

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Cao Thị Cẩm Nhung

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Nguyễn Thị Kiều Nhi

Dược sĩ

Giảng viên

Trần Thế Huân

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Trọng Nhân

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Hoài Bảo Châu

Thạc sĩ

Giảng viên

Ngô Thị Kim Cúc

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Hoàng Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Dược sĩ

Giảng viên

Đoàn Quốc Tuấn

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

Trần Thị Phương Ngọc

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Như Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thanh Bích Châu

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Trần Tiến

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Bùi Thị Thu Huyền

Dược sĩ

Kỹ thuật viên

Phan Phước Thắng

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Lê Thị Bảo Trâm

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Hải

Kỹ thuật viên

Nguyễn Đăng Thùy Anh

Dược sĩ

Giảng viên

Hoàng Xuân Huyền Trang

Thạc sĩ

Giảng viên

Trương Viết Thành

Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Thị Thanh Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

Đào Thị Cẩm Minh

Tiến sĩ

Giảng viên

Hồ Việt Đức

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Hồng Trang

Tiến sĩ

Giảng viên

Trần Thị Thùy Linh

Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Thị Minh Nguyệt

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Viết Khẩn

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Đình Quỳnh Phú

Thạc sĩ

Giảng viên

Võ Thị Hồng Phượng

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thái Sơn

Thạc sĩ

Giảng viên

Lưu Ng Nguyệt Trâm

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Phước Bích Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Khánh Thùy Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Hữu Tiến

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thị Bích Hiền

Thạc sĩ

Giảng viên

Đoàn Thị Ái Nghĩa

Thạc sĩ

Giảng viên

Võ Quốc Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Tường Vy

Cử nhân

Chuyên viên

Trần Thị Việt Hằng

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Phạm Thị Hiền Thư

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Đoàn Ngọc Phương Linh

Cử nhân

Kỹ thuật viên