Nhân sự

Nguyễn Thị Như Ngọc

Nguyễn Thị Như Ngọc

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên

Tên: Nguyễn Thị Như Ngọc

Đơn vị công tác: Bộ môn Kiểm nghiệm - Phân tích - Độc chất - Hóa lý


Lĩnh vực nghiên cứu

Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.