Tên thông báo Đơn vị Ngày
724
2657/TB-ĐHYD
Thông báo về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2024
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế 10-06-2024
658
3678/TB-ĐHYD
Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 29-08-2023
648
3299/TB-ĐHYD
Thông báo Về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 28-07-2023
635
2617- TB ĐHYD
Thông báo Về việc Tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023
Trường ĐH Y - Dược 19-06-2023
601
5150 TB ĐHYD
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 23-12-2022
597
4810/TB-ĐHYD
Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 01-12-2022
588
4276/TB-ĐHYD
Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao đồng năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 28-10-2022
586
2968/TB-ĐHYD
Thông báo Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cần tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế
Trường ĐH Y - Dược 01-08-2022
573
3287/TB-ĐHYD
Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 25-08-2022
572
3245/TB-DHYD
Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 22-08-2022
555
2378_TB_DHYD
Thông báo về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022
Trường ĐH Y - Dược 24-06-2022
523
106/TB-HĐTDVC
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021
Trường ĐH Y - Dược 22-02-2022
516
2005/TB-ĐHYD
Thông báo về việc trúng tuyển tuyển dụng năm 2021
Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế 15-02-2022
497 Thông báo tuyển dụng Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 01-06-2021
474 Thông báo tham gia tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2021 Trường ĐH Y - Dược 06-04-2021
431 Thông báo về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 09-11-2020
422 Thông báo tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 14-10-2020
403 Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2020 Trường ĐH Y - Dược 27-08-2020
373 Thông báo tuyển dụng 2020 Trường ĐH Y - Dược 11-06-2020
296 Thông báo về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 07-08-2019
288 Thông báo vv gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2019 Trường ĐH Y - Dược 05-07-2019
283 Thông báo tuyển dụng 2019 Trường ĐH Y - Dược 04-06-2019
281 Thông báo Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên Trường ĐH Y - Dược 27-05-2019
280 Thông báo về việc tuyển dụng hộ lý làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế Trường ĐH Y - Dược 21-05-2019
261 Thông báo tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm năm 2019 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 01-04-2019
201 Thông báo về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 03-08-2018
185 Thông báo tuyển dụng năm 2018 Trường ĐH Y - Dược 27-05-2018
164 Thông báo về việc tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2018 Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 04-04-2018
86 Thông báo tuyển dụng 2017 Trường ĐH Y - Dược 21-06-2017
76 Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2017 Trường ĐH Y - Dược 14-04-2017
57 Thông báo tuyển dụng nhân sự cho dự án HAIVN Trường ĐH Y - Dược 21-11-2016
30 Thông báo tuyển dụng năm 2016 Trường ĐH Y - Dược 16-06-2016