Thông báo tuyển dụng năm 2016


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-06-2016

23-06-2016

Trường Đại học Y Dược Huế cần tuyển dụng Giảng viên, Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên cho các Khoa/Bộ môn; Bác sĩ điều trị, Cử nhân Điều dưỡng cho Bệnh viện Trường và Chuyên viên, Nhân viên cho các Phòng chức năng, Trung tâm. Nhà trường thông báo để những người có nhu cầu công việc làm thủ tục dự tuyển.

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 1851 /TB-ĐHYD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 14tháng 06 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

   Trường Đại học Y Dược Huế cần tuyển dụng Giảng viên, Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên cho các Khoa/Bộ môn; Bác sĩ điều trị, Cử nhân Điều dưỡng cho Bệnh viện Trường và Chuyên viên, Nhân viên cho các Phòng chức năng, Trung tâm. Nhà trường thông báo để những người có nhu cầu công việc làm thủ tục dự tuyển. 

I. Đối tượng cần tuyển:

   1. Bác sĩ Đa khoa
   2. Bác sĩ Răng Hàm Mặt
   3. Bác sĩ Y học cổ truyền
   4. Bác sĩ Y học dự phòng
   5. Dược sĩ Đại học
   6. Cử nhân Y tế công cộng
   7. Cử nhân Kỹ thuật Y học
   8. Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh

   9. Cử nhân Điều dưỡng
   10. Cử nhân Hóa
   11. Cử nhân Sinh (Thực vật học)
   12. Kỹ sư Điện tử
   13. ThS/Cử nhân Công nghệ thông tin
   14. Cử nhân lao động tiền lương
   15. Cao đẳng/Trung cấp Điện lạnh/Điện dân dụng
   16. ThS Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Cho các đơn vị sau đây:
   1. Khoa Cơ bản: 02 CN Hóa làm Giảng viên, 01 CN. CNTT làm Giảng viên
   2. Khoa Dược: 01 Dược sĩ/Thạc sĩ Dược làm Giảng viên (ưu tiên nam); 01 CN Sinh học (Thực vật học) làm nghiên cứu viên
   3. Khoa Điều dưỡng: 01 CN Điều dưỡng làm Giảng viên
   4. Khoa Răng Hàm Mặt: 03 Bác sĩ RHM làm Giảng viên (ưu tiên nam)
   5. Khoa Y học Cổ truyền: 03 Bác sĩ Y học cổ truyền làm Giảng viên
   6. Khoa Y tế Công cộng: 01 BSĐK, 01 Bác sĩ YHDP làm Giảng viên
   7. Bộ môn Cấp cứu Đa khoa: 03 BSĐK làm Giảng viên
   8. Bộ môn Da liễu: 01 BSĐK làm Giảng viên
   9. Bộ môn Gây mê - Hồi sức: 02 BSĐK làm Giảng viên
   10. Bộ môn Giải phẫu học: 03 BSĐK làm Giảng viên, 01 CN. KTYH làm Kỹ thuật viên
   11. Bộ môn Giải phẫu bệnh - Y pháp: 02 BSĐK làm Giảng viên
   12. Bộ môn Ký sinh trùng: 02 BSĐK làm Giảng viên
   13. Bộ môn Lao: 03 BSĐK làm Giảng viên
   14. Bộ môn Mắt: 01 BSĐK làm Giảng viên
   15. Bộ môn MD SLB: 01 BSĐK làm Giảng viên
   16. Bộ môn Nội: 04 BSĐK làm Giảng viên, 01 CN. YTCC/CN. Điều dưỡng làm Chuyên viên
   17. Bộ môn Ngoại: 01 BSĐK làm Giảng viên
   18. Bộ môn Nhi: 04 BSĐK làm Giảng viên
   19. Bộ môn Phụ Sản: 04 BSĐK làm Giảng viên
   20. Bộ môn Phẫu thuật thực hành: 01 BSĐK làm Giảng viên
   21. Bộ môn Phục hồi Chức năng: 02 BSĐK làm Giảng viên
   22. Bộ môn Sinh hóa: 01 BSĐK làm Giảng viên
   23. Bộ môn Sinh lý: 01 BSĐK làm Giảng viên
   24. Bộ môn Tai Mũi Họng: 01 BSĐK làm giảng viên
   25. Bộ môn Tâm thần: 02 BSĐK làm Giảng viên
   26. Bộ môn Truyền nhiễm: 02 BSĐK làm Giảng viên
   27. Bộ môn Y học gia đình: 01 BSĐK làm Giảng viên
   28. Bộ môn Vi sinh: 01 BSĐK làm Giảng viên
   29. Phòng Tổ chức Hành chính: 01 Cử nhân Luật/Cử nhân Báo chí có kinh nghiệm công tác (ưu tiên nam)
   30. Phòng KHCN-HTQT: 01 tốt nghiệp đại học có kinh nghiệm trong công tác viết và triển khai các dự án
   31. Phòng Công tác sinh viên: 03 Bác sĩ/Dược sĩ/ CN. Điều dưỡng/Y tế công cộng làm chuyên viên
   32. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng: 02 Bác sĩ/CN. YTCC/ThS Đo lường và đánh giá trong giáo dục làm Chuyên viên
   33. Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất: 01 Cao đẳng/Trung cấp Điện lạnh, 01 Cao đẳng/Trung cấp Điện dân dụng
   34. Tổ Công nghệ thông tin: 02 ThS CNTT làm chuyên viên (ưu tiên ứng viên có thâm niên công tác và kinh nghiệm về phần mềm)
   35. Trung tâm Y học Gia đình: 01 Cử nhân Điều dưỡng
   36. Bệnh viện Trường:
    - Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 01 Bác sĩ, 01 CN lao động tiền lương
    - Phòng Quản lý chất lượng: 01 CN. YTCC
    - Phòng Vật tư Trang thiết bị: 02 Kỹ sư điện tử (ưu tiên ứng viên có chuyên môn liên quan đến trang thiết bị y tế)
    - Phòng Điều dưỡng: 02 CN. Điều dưỡng
    - Tổ Công nghệ thông tin: 01 CN. CNTT
    - Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình-Lồng ngực: 02 Bác sĩ Đa khoa, 01 CN. Điều dưỡng
    - Khoa Nội Tổng hợp-Nội tiết: 02 Bác sĩ Đa khoa
    - Khoa Nội Tim mạch: 02 Bác sĩ Đa khoa
    - Khoa Phụ sản: 02 Bác sĩ Đa khoa
    - Khoa Khám bệnh: 03 Bác sĩ Đa khoa
    - Khoa Gây mê hồi sức: 02 Cử nhân Điều dưỡng
    - Khoa Chẩn đoán hình ảnh: 04 Bác sĩ Đa khoa (ưu tiên ứng viên là BSCKI, BSCKII, Thạc sĩ, BSNT CĐHA), 02 CN. KTHA
    - Trung tâm Điều trị vô sinh và NTSS: 01 Bác sĩ Đa khoa, 02 CN. Điều dưỡng
    - Đơn vị DSA: 02 Bác sĩ Đa khoa
    - Đơn vị Siêu âm SLTS: 01 Bác sĩ Đa khoa (ưu tiên ứng viên có bằng sau đại học về CĐHA)
    - Đơn vị Siêu âm tim: 01 Bác sĩ Đa khoa

II. Yêu cầu đối với người dự tuyển:

  1. Tốt nghiệp hệ chính qui phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển:
   - Ứng viên vào vị trí Giảng viên phải tốt nghiệp đại học hạng giỏi; ưu tiên người có bằng sau đại học (BS Nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ...), có trình độ ngoại ngữ B (Anh, Pháp...) trở lên, hoặc IELTS 4.0, TOEFL ITP 400 điểm, TOEFL iBT 32 trở lên.
   - Đối với Bệnh viện Trường: Ứng viên vào vị trí Bác sĩ điều trị cần có kinh nghiệm trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân, ưu tiên người có bằng chuyên khoa sau đại học.

  2. Có đủ sức khỏe để làm việc.

III. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:

  Từ ngày 15/6/2016 đến hết ngày 15/7/2016, tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ - Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Y Dược, 06 Ngô Quyền, TP. Huế trong giờ hành chính. Đích thân người xin việc nộp hồ sơ. Không hoàn trả lại hồ sơ cho người không trúng tuyển.

IV. Thời gian xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng của Trường sẽ tổ chức xét tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 15/8/2016.

  Nếu cần được làm rõ thêm các chi tiết về đợt tuyển dụng này, xin liên hệ ThS. Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, Ủy viên thư ký Hội đồng tuyển dụng, tại văn phòng hoặc qua ĐTDĐ: 0935781357.

Nơi nhận:
- Đài truyền hình TRT,
- TB tại các bản tin của Trường,
- Website Trường ĐHYD.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS. Cao Ngọc Thành

 

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển dụng năm 2016, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.