Hợp tác quốc tế | 22-03-2023

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Kyoto College of Medical Science và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Hợp tác quốc tế | 16-03-2023

Tái khởi động chương trình Work the World tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Hợp tác quốc tế | 12-12-2022

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tham gia các Ban tư vấn chuyên môn kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Hợp tác quốc tế | 09-12-2022

Tổ chức hoạt động Seminar tổng kết Dự án “Đổi mới toàn diện chương trình đào tạo dựa trên năng lực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam” (DVINE)