Công tác sinh viên | 23-06-2022

Chương trình “Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên”

Công tác sinh viên | 28-05-2022

Khai giảng Chương trình thí điểm Giáo dục liên ngành tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Công tác sinh viên | 23-02-2022

Trao học bổng Vet With A Mission cho sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn

Công tác sinh viên | 11-02-2022

Trao học bổng Cha Family, Korean Nursing Professor, Hope cho sinh viên Y khoa và Điều dưỡng

Công tác sinh viên | 27-11-2021

Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX

Công tác sinh viên | 28-08-2021

Sinh viên Y khoa Trường Đại học Y – Dược Huế nhận học bổng sau đại học toàn phần của Đại học Yonsei, Hàn Quốc

Công tác sinh viên | 20-07-2021

Sinh viên Y - Dược Huế chia lửa cùng tuyến đầu

1  2  3  4  5  6  7  >|