Tên thông báo Đơn vị Ngày
718
2288/ĐHYD-KHTCCSVC
Thông bào mời chào giá Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG004XVN
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 21-05-2024
714
2780/ĐHYD-KHTCCSVC
Yêu cầu mời chào giá 01 đèn và 01 kim tiêm mẫu cho máy HPLC Agligent Technologies 1260 Infinity II
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 09-05-2024
698
1236/ĐHYD-KHTCCSVC
Thông báo mời chào giá Rèm lắp đặt tại nhà G
Trường ĐH Y - Dược 26-03-2024
693
673/ĐHYD-KHTCCSVC
Yêu cầu mời chào giá máy chiếu
Trường ĐH Y - Dược 28-02-2024
682
5622/ĐHYD - KHTCCSVC
Mời chào giá dịch vụ Cung cấp thông tin trực tuyến SpringerLink
Trường ĐH Y - Dược 26-12-2023
667 Thông báo mời chào giá máy chiếu Trường ĐH Y - Dược 22-09-2023
618
970/ĐHYD - KHTCCSVC
Về việc thông báo mời chào giá hệ thống âm thanh hội trường
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 13-03-2023
616
929/ĐHYD-KHTCCSVC
Về việc thông báo mời chào giá Cơ sở dữ liệu Uptodate
Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất 09-03-2023