TRA CỨU THÔNG TIN
SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Vui lòng nhập thông tin năm tốt nghiệp, số hiệu bằng và họ tên để tra cứu.
Nếu không tìm thấy thông tin văn bằng tốt nghiệp, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - Dược

Tầng 2, Nhà 2A

06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Điện thoại: 0234.3822173

Email: phong.dtdh@huemed-univ.edu.vn