TRA CỨU THÔNG TIN
NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP

Vui lòng nhập thông tin bậc đào tạo, năm tốt nghiệp, số hiệu bằng và họ tên có dấu (ví dụ: Nguyễn Văn Toàn) để tra cứu.
Nếu không tìm thấy thông tin văn bằng tốt nghiệp, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Y - Dược

Tầng 2, Nhà 2A

06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Điện thoại: 0234.3822173

Email: phong.dtdh@huemed-univ.edu.vn


Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y - Dược

Tầng 3, Nhà 2A

06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP Huế

Điện thoại: 0234.2343820857

Email: phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn