Hoạt động Hue-UMP | 14-06-2022

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

Hoạt động Hue-UMP | 10-06-2022

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y – Dược Huế, năm học 2021-2022.

Hoạt động Hue-UMP | 08-06-2022

Tập huấn giảng viên nòng cốt Chương trình Giáo dục liên ngành (IPE) tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Hoạt động Hue-UMP | 08-06-2022

Lễ Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kì 2 tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế giai đoạn 2017-2022.

Hoạt động Hue-UMP | 04-06-2022

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kì 2 Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, giai đoạn 2017-2022.

Hoạt động Hue-UMP | 29-05-2022

Phiên họp thứ nhất Ban liên lạc Cựu sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Hoạt động Hue-UMP | 28-05-2022

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức thực tập phương án Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, viên chức và người lao động năm 2022.

Hoạt động Hue-UMP | 27-05-2022

Khai giảng khóa đào tạo 9 tháng về bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật phục hồi chức năng chuyên ngành hoạt động trị liệu

1  2  3 ... 57  58  59  >|