Yêu cầu mời chào giá máy chiếu


SỐ HIỆU

673/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

28-02-2024


Thông báo mời chào giá máy chiếu
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Yêu cầu mời chào giá máy chiếu, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.