Yêu cầu mời chào giá 01 đèn và 01 kim tiêm mẫu cho máy HPLC Agligent Technologies 1260 Infinity II


SỐ HIỆU

2780/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

09-05-2024


Yều chào giá: 1. 01 Bóng đèn (Dùng cho máy HPLC Agligent Technologies 1260 Infinity II) - Hãng sản xuất: Agilent - Sản xuất: Đức - Code: 2140-0820, Longlife Deuterium lamp “C” (with black cover and RFID) 2. 01 Kim tiêm mẫu (Dùng cho máy HPLC Agligent Technologies 1260 Infinity II) - Hãng sản xuất: Agilent - Sản xuất: Đức - Code: G7129-87017, Seat Assembly, 1260 Vialsampler, PEEK, 0.17mm)
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Yêu cầu mời chào giá 01 đèn và 01 kim tiêm mẫu cho máy HPLC Agligent Technologies 1260 Infinity II, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.