Thông bào mời chào giá Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG004XVN


SỐ HIỆU

2288/ĐHYD-KHTCCSVC

THỜI GIAN

21-05-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông bào mời chào giá Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG004XVN, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.