Về việc thông báo mời chào giá hệ thống âm thanh hội trường


SỐ HIỆU

970/ĐHYD - KHTCCSVC

THỜI GIAN

13-03-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc thông báo mời chào giá hệ thống âm thanh hội trường, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở Vật chất tại đây để có thêm thông tin.