Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2022


SỐ HIỆU

3287/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

25-08-2022


Thực hiện kế hoạch tuyển dụng năm 2022, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã có Thông báo số 2378/TB-ĐHYD ngày 24 tháng 6 năm 2022 về việc tuyển dụng năm 2022, theo đó thời hạn nộp hồ sơ kết thúc vào ngày 19/8/2022. Do thời gian nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên chính quy Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được ấn định vào ngày 09/9/2022, để các ứng viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết cho hồ sơ tuyển dụng, Nhà trường gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết 16h00 ngày 12/9/2022.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ tuyển dụng năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.