Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao đồng năm 2022


SỐ HIỆU

4276/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

28-10-2022


Thực hiện công tác tuyển dụng năm 2022, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo đến các ứng viên dự tuyển một số nội dung sau: 1. Danh sách các ứng viên trúng tuyển đợt tuyển dụng năm 2022 (danh sách kèm theo). 2. Thời gian, địa điểm tập trung để nhận việc, phổ biến một số nội dung về công việc, giờ làm việc và các quy định liên quan khác: - Thời gian tập trung: Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14/11/2022. - Địa điểm: Hội trường 1.01, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao đồng năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.