Thông báo về việc trúng tuyển tuyển dụng năm 2021


SỐ HIỆU

2005/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

15-02-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc trúng tuyển tuyển dụng năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế tại đây để có thêm thông tin.