Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022


SỐ HIỆU

3245/TB-DHYD

THỜI GIAN

22-08-2022


Căn cứ Thông báo số 2378/TB-ĐHYD ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tuyển dụng năm 2022; Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.