Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022


SỐ HIỆU

4810/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

01-12-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động đợt 2 năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.