Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021


SỐ HIỆU

106/TB-HĐTDVC

THỜI GIAN

22-02-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.