Thông báo về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022


SỐ HIỆU

2378_TB_DHYD

THỜI GIAN

24-06-2022


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng lao động

Hồ sơ dự tuyển


 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc Tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2022, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.