Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023


SỐ HIỆU

3678/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

29-08-2023


Danh sách các ứng viên trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp động lao động năm 2023. Thời gian, địa điểm tập trung để nhận việc, phổ biến một số nội dung về công việc, giờ làm việc và các quy định liên quan khác.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Về việc trúng tuyển đợt tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.