Thông báo về việc tuyển dụng hộ lý làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

21-05-2019

21-05-2019

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc tuyển dụng hộ lý làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ cho Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.