Thông báo Về việc Tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023


SỐ HIỆU

2617- TB ĐHYD

THỜI GIAN

19-06-2023


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023

Link hồ sơ dự tuyển

https://huemed-univ.edu.vn/uploads/ck_upload/T%E1%BB%94%20CHUC%20HANH%20CHINH/Ho%20so%20du%20tuyen.doc

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Về việc Tuyển dụng Hợp đồng lao động năm 2023 , xin vui lòng liên hệ Trường ĐH Y - Dược tại đây để có thêm thông tin.