Nhân sự

Ngô Thị Thu Hằng

Ngô Thị Thu Hằng

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên Khoa DượcDược sĩ

1. Quá trình đào tạo

2002-2007: Đại học Dược Hà Nội, Nước: Việt Nam

            Dược sĩ đại học

            Tên khóa luận tốt nghiệp: Tổng quan hóa sinh về bệnh viêm họng và thuốc điều trị

2008-2009: Đại học Nantes, Nước : CH Pháp

            Thạc sĩ dược học, chuyên ngành: Phát triển và kiểm soát các sản phẩm chăm sóc sức khỏe

            Tên luận văn thạc sĩ: Comparaison des peaux Caucasiennes et Asiatiques  _ Validation du Softmètre

2. Quá trình làm việc

Từ 2007-2011: Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

Từ 2011-nay: Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng – Quản lý dược, Khoa dược, Trường Đại học Y Dược Huế


Lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu về thực phẩm chức năng, mỹ phẩm: việc tuân thủ theo các quy định, sự hài lòng của người sử dụng - Nghiên cứu các hoạt động về Dược tại cộng đồng: thông tin thuốc, tư vấn sử dụng thuốc dưới góc nhìn của cộng đồng - Nghiên cứu về hoạt động marketing nhà thuốc, marketing bệnh viện