Nhân sự

Trần Thị Thùy Linh

Trần Thị Thùy Linh

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu đặc điểm thực vật Chiết xuất, phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất thiên nhiên Đánh giá hoạt tính sinh học

Công bố quốc tế

1. Tran L, Ho D, Le D, Nguyen H, Raal A. The effect of Pogostemon auricularius fractions and its compounds on some proinflammatory and anti-inflammatory molecules in LPS-stimulated RAW 2647 macrophages. American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology. 2020;10(1):1. doi: 10.5455/ajpbp.20190920041706

2. Nguyen HT, Tran LTT, Ho DV, Phan KV, Raal A, Morita H. Three new inositol derivatives from Chisocheton paniculatus. Tetrahedron Letters. 2019;60(28):1841-1844. doi: 10.1016/j.tetlet.2019.06.015

3. Ho DV, Tran LTT, Le DV, et al. A New Triterpene and a New Phloroglucinol Derivative from the Aerial Parts of Pogostemon auricularius. Chemistry of Natural Compounds. 2019;55(5):890-894. doi: 10.1007/s10600-019-02839-9

4. Tran LTT, Ho DV, Le DV, Van Phan K, Nguyen HT, Raal A. Apoptosis-Inducing Effect of Pogostemin A Isolated from the Aerial Parts ofPogostemon auriculariusAgainst the Human Lung Cancer Cells. Journal of Biologically Active Products from Nature. 2019;9(5):320-327. doi: 10.1080/22311866.2019.1687334

5. Nguyen HT, Tran LTT, Ho DV, Le DV, Raal A, Morita H. Pogostemins A-C, three new cytotoxic meroterpenoids from Pogostemon auricularius. Fitoterapia. 2018;130:100-104. doi: 10.1016/j.fitote.2018.08.015

6. Tran LTT, Ho DV, Le DV, Hung TM, Nguyen HT, Raal A. Three new phloroglucinol derivatives from the aerial parts of Pogostemon auricularius and their cytotoxic activity. Phytochemistry Letters. 2018;28:88-92. doi: 10.1016/j.phytol.2018.09.016