Nhân sự

Trần Thế Huân

Trần Thế Huân

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Thiết kế và tổng hợp thuốc