Nhân sự

Ngô Thị Kim Cúc

Ngô Thị Kim Cúc

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên

CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Thi Kim Cuc Ngo PharmB, Thi Ha Vo PharmB, PhD, Chuyen Le Assoc.Prof.,PhD,MDKnowledge, attitude, and practice concerning hypoglycaemia, insulin use, and insulin pens in Vietnamese diabetic outpatients: Prevalence and impact on safety and disease control. Eval Clin Pract.2020;1–10; DOI: 1111/jep.13454https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jep.13454

2. Le Thi Kieu Loan, Nguyen Van Dung, Ngo Thi Kim Cuc. Usage of antibiotics in the Intensive Care Unit at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital. Journal of Medicine and Pharmacy, Volume 11, No.07/2021;33-43.

3. Thi Thuy Nhi Tran, MS ; Thi Kim Cuc Ngo, MSPS ; Chuyen Le, PhD et. al. Associated Factors and Pharmacists’ Role in Medication Adherence and Glycemic Control: A Study in Outpatients With Diabetes at Hue University Hospital, Vietnam. Sr Care Pharm 2022;37:24-33. Doi:10.4140/TCP.n.2022.24

4. Ngô Thị Kim Cúc, Võ Thị Hà,Võ Thị Hồng Phượng, Lê Chuyển (2019), "An toàn và hiệu quả điều trị khi sử dụng bút tiêm insulin trên bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số 6, tập 23.


Lĩnh vực nghiên cứu

- Dược lâm sàng - Dược cộng đồng - Cảnh giác Dược - Chăm sóc Dược