Nhân sự

Võ Quốc Hùng

Võ Quốc Hùng

Thạc sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Hợp chất thiên nhiên Nghiên cứu và phát triển thuốc Hoạt tính sinh học