Nhân sự

Nguyễn Thị Hoài

Nguyễn Thị Hoài

Giáo sư,  Tiến sĩ

Khoa Dược Trưởng Khoa