Nhân sự

Trần Hữu Dũng

Trần Hữu Dũng

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ

Khoa Dược Phó trưởng Khoa


Lĩnh vực nghiên cứu

- Dược lý - Kiểm nghiệm thuốc