Nhân sự

Đào Thị Cẩm Minh

Đào Thị Cẩm Minh

Tiến sĩ

Khoa Dược Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

- Nghiên cứu đánh giá chất lượng thuốc, thực phẩm chức năng bằng các phương pháp hóa học, hóa lý, vi sinh. - Nghiên cứu độc chất của thuốc, thực phẩm chức năng bằng các phương pháp hóa lý, dược lý. - Nghiên cứu đánh giá sinh khả dụng, tác dụng dược lý của thuốc.