TIN TỨC

Lễ tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2021 - 2023

Ngày 30/11/2023, Trường Ðại học Y- Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2021 – 2023

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Ngày 24/4/2023, đoàn chuyên gia của Trường Y khoa Harvard và HAIVN đã đến trường Đại học Y Dược, Đại học Huế để trao đổi và tập huấn các nội dung quan...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Chiều ngày 28/2/2023, Trường Đại học Y – Dược, ĐHH phối hợp cùng HAIVN tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới CTĐT BSNT. Đây là hội thảo cấp...

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2023

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Chuyên khoa cấp I, cấp II, Thạc sĩ khóa...
THÔNG BÁO
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ khóa đào tạo chuyên khoa cơ bản năm 2024


2024-07-15

Thông báo về việc tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2024

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2024 như sau:


2024-07-04

Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Phạm Minh Sơn


2024-06-20

Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Châu Đỗ Trường Sơn


2024-06-20

Thông báo về việc tuyển sinh các khóa đào tạo chuyên khoa cơ bản năm 2024

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo chuyên khoa cơ bản năm 2024 cụ thể như sau:


2024-06-07

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 3 (Tháng 9) năm 2024 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


2024-06-07

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lần thứ XIII năm 2024


2024-05-27

ĐÀO TẠO Sau đại học
Chuyên Khoa 1
QUẢN LÝ HỌC VỤ
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường