QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiền thân là Khoa Y thuộc Viện Đại học Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957. Ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 426-TTg thành lập Trường Đại học Y Khoa Huế trực thuộc Bộ Y tế. Tháng 05/1979, Bộ Y tế ra quyết định thành lập Học viện Y Huế trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Y khoa Huế với Bệnh viện Trung ương Huế. Tháng 08/1989, Học viện Y Huế giải thể sau 10 năm tồn tại, Trường Đại học Y khoa Huế lại được tách ra, trực thuộc Bộ Y tế theo Quyết định số 778-BYT/QĐ ngày 22/08/1989 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Từ năm 1994, theo Nghị định 30/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ, Trường Đại học Y Khoa Huế trở thành một trường thành viên của Đại học Huế. Năm 2007, Trường được đổi tên là Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình hình thành và phát triển của Phòng ĐTĐH gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường. Qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt hơn 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Phòng ĐTĐH Trường Đại học Y - Dược đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đến nay, đã đào tạo được trên 35.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1 TS. Vĩnh Khánh Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng
2 ThS. Ngô Văn Đồng Phó Trưởng phòng
3 ThS. Võ Phúc Anh Chuyên viên
4 ThS. Phan Văn Thắng Chuyên viên
5 ThS. Hà Minh Phương Chuyên viên
6 ThS. Nguyễn Thị Nhật Hòa Chuyên viên
7 ThS. Trần Đặng Xuân Hà Chuyên viên
8 ThS. Võ Ngọc Hà My Chuyên viên
9 ThS. Nguyễn Minh Tú Chuyên viên
10 TS. Phan Anh Chi Giảng viên
11 ThS. Lê Thị Phương Thuận Chuyên viên
12 CN. Đặng Thị Kim Chi Chuyên viên
13 CN. Lê Quang Mẫn Chuyên viên
14 BS. Nguyễn Hoàng Minh Chuyên viên
15 CN. Nguyễn Thị Mỹ Oanh Chuyên viên
16 Nguyễn Thị Yến Ngọc Nhân viên
17 Trịnh Đình Thắng Nhân viên

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

* Chức năng

Phòng Đào tạo Đại học là phòng nghiệp vụ trực thuộc Trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác đào tạo đại học trong nhà trường.

Phòng Đào tạo Đại học có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo đại học bao gồm: xây dựng, tổ chức, triển khai mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, quản lý chất lượng dạy và học.

* Nhiệm vụ

- Mở ngành và duy trì ngành đào tạo trình độ đại học

- Xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, giáo trình

- Công tác tổ chức đào tạo

- Công tác cấp phát văn bằng chứng chỉ

- Công tác tuyển sinh

- Các công tác khác

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

        Lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học qua các thời kỳ:

            - BS. Nguyễn Văn Tự                        (trước 1975)

            - BS. Lê Văn Bách                             (1975-1977)

            - GS.TS. Phạm Khắc Lâm                (1977-1978)

            - BS. Lê Ngọc Anh                            (1978-1986)

            - PGS.TS. Lê Viết Khoa                    (1986-1988)

            - BS. Văn Học Tấn                            (1988-1993)

            - PGS.TS. Phạm Văn Lình               (1993-1997)

            - PGS.TS. Nguyễn Hữu Kỳ               (1997-2004)

            - PGS.TS. Hoàng Khánh                  (2004-2007)

            - PGS.TS. Hoàng Văn Ngoạn          (2007-2012)

            - PGS.TS. Nguyễn Trường An         (2012-2023)

            - TS. Vĩnh Khánh                              (2023-nay)

 

HOẠT ĐỘNG

Từ năm 1998 đến nay, Trường được Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế giao nhiệm vụ đào tạo nhiều ngành đào tạo đại học trong nhóm ngành khoa học sức khoẻ. Hiện nay, Trường đào tạo 11 ngành trình độ đại học gồm các loại hình: chính quy (Y  khoa, Răng - Hàm - Mặt, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Dinh dưỡng), liên thông chính quy (Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học), liên thông vừa làm vừa học (Điều dưỡng - chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng - chuyên ngành Điều dưỡng phụ sản, Điều dưỡng - chuyên ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng) Nhà trường tuyển sinh hằng năm trên 1.700 SV, quy mô đào tạo đại học của Trường hiện nay là 7.688 sinh viên đại học (hệ chính quy: 7.327 sinh viên, hệ liên thông: 361 sinh viên), Năm 2023, công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy đạt 95,44 %, chất lượng tuyển đầu vào luôn giữ được ổn định với điểm chuẩn cao.

Phòng ĐTĐH đã thực hiện đúng quy định, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả trong công tác giảng dạy, thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo các nội dung của Quy chế đào tạo Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế. Công tác thi tốt nghiệp cho các loại hình đào tạo đạt kết quả cao. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và giỏi đạt 23,58% tốt nghiệp loại khá đạt 63,10%, loại trung bình đạt 13,32%.

Nhà trường rất quan tâm đào tạo nhân lực y tế theo chế độ cử tuyển, đào tạo đặt hàng cho các tỉnh miền núi, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực vùng duyên hải miền Trung và Tây nguyên còn thiếu nhân lực y tế.

Nhà trường đã phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh cho sinh viên thực hành lâm sàng và thực tập cộng đồng.

Đặc biệt Nhà trường đã hoàn tất công tác đổi mới chương trình đào tạo cho ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt tích hợp dựa trên năm lực theo hướng hội nhập quốc tế với sự hỗ trợ kỹ thuật của đại học Y khoa Harvard Hoa Kỳ và các trường đại học Y khoa hàng đầu thế giới. Chương trình đào tạo mới được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2018, khóa đầu tiên tốt nghiệp vào năm 2024.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG