Thạc sĩ Công nghệ y sinh học liên kết Đại học Sassari, Ý

Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học

2 năm

Thạc sĩ

8720101_LK

THPT Quốc gia


Chương trình đào tạo
  • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
  • Ngành đào tạo: Công nghệ Y Sinh học
  • Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo do Đại học Sassari, Ý chịu trách nhiệm cung cấp. Thời gian đào tạo 02 năm: trong đó hai học kỳ đầu sẽ học tất cả các mô-đun lý thuyết  tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và hai học kỳ sau dành cho công tác nghiên cứu và viết luận văn. Trong khóa học, học viên sẽ được tuyển chọn để học tập và tiến hành nghiên cứu đề tài luận văn tại Ý.
  • Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
  • Đội ngũ giảng viên: Giảng viên Đại học Sassari, Ý và giảng viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có trình độ chuyên môn và năng lực ngoại ngữ đáp ứng các yêu cầu của Chương trình liên kết và các quy định hiện của Việt Nam.
  • Văn bằng: do Đại học Sassari, Ý cấp bằng


Chuẩn đầu ra