Đội ngũ nhân sự

Tìm thấy 643 thông tin nhân sự sắp xếp theo thứ tự họ và tên

Lê Văn An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Vi sinh

Lê Văn An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Điều dưỡng

Tôn Nư Vân Anh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nhi

Hoàng Bùi Bảo

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nội

Trần Đình Bình

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Vi sinh

Lê Chuyển

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Dược Lý

Nguyễn Thị Cự

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nhi

Trần Hữu Dũng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Dược

Hồ Việt Đức

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Dược

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Sinh lý

Nguyễn Thị Kim Hoa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Điều dưỡng

Nguyễn Thị Hoài

Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Dược

Nguyễn Khoa Hùng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại

Lê Lam Hương

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Phụ sản

Trần Văn Huy

Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nội

Lê Đình Khánh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại

Nguyễn Hoàng Lan

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Y tế Công cộng

Lê Nghi Thành Nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại

Phùng Phướng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Ung bướu

Bùi Bỉnh Bảo Sơn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nhi

Võ Tam

Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nội

Lê Minh Tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Phụ sản

Nguyễn Thị Tân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Y học Cổ truyền

Lê Thanh Thái

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Tai Mũi Họng

Đặng Thanh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Tai Mũi Họng

Hoàng Anh Tiến

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nội

Nguyễn Toại

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Răng Hàm Mặt

Nguyễn Đình Toàn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nội

Ngô Viết Quỳnh Trâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Vi sinh

Phan Hùng Việt

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nhi

Trương Quang Vinh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Phụ sản

Nguyễn Anh Vũ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nội

Phạm Anh Vũ

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Ngoại

Hoàng Thị Thuỷ Yên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Bộ môn Nhi