CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cán bộ giảng dạy cơ hữu: 11 CBGD

- PGS.TS. Lê Thanh Thái - Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng khoa TMH-M-RHM.

- TS. Nguyễn Nguyện - Phó Trưởng bộ môn.

- PGS.TS. Đặng Thanh - CBGD

- PGS.TS. Nguyễn Tư Thế - CBGD

- ThS.BSCKII. Nguyễn Thị Ngọc Khanh – CBGD

- TS. Phan Hữu Ngọc Minh - CBGD, Giáo vụ SĐH Bộ môn, Trợ lý NCKH.

- ThS. Hồ Minh Trí - CBGD

- ThS. Hoàng Phước Minh - CBGD

- ThS. Võ Đoàn Minh Nhật – CBGD, Giáo vụ ĐH, Tổ trưởng Công đoàn

- ThS. Dương Thị Mỹ - CBGD, Trợ lý Giáo tài, Bảo đảm chất lượng giáo dục

- BS. Nguyễn Đắc Hưng - CBGD

Cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm: 04 CBGD

- BS.CKII. Trần Phương Nam, Trưởng khoa TMH - Bệnh viện TW Huế, Phó chủ nhiệm Bộ môn TMH

- BS.CKII. Lê Xuân Hiền, Phó Trưởng Khoa TMH, Bệnh viện TW Huế

- BS.CKII. Hồ Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Quốc tế Huế

- BS.CKII. Trương Ngọc Hùng, Phó Trưởng khoa TMH, Bệnh viện Đà Nẵng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Công tác đào tạo đại học

1. BÁC SĨ ĐA KHOA chính quy hệ 6 năm

2. BÁC SĨ ĐA KHOA hệ 4 năm

3. BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT

4. BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG

5. BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN

6. BÁC SĨ Y HỌC GIA ĐÌNH

7. CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG chính quy hệ 4 năm

8. CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG hệ vừa làm vừa học

9. CỬ NHÂN KỶ THUẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH hệ chính quy và vừa học vừa làm

Đào tạo sau đại học

 1. CHUYÊN KHOA CẤP I TMH (Thi tuyển - Tập trung 2 năm)
 2. CHUYÊN KHOA CẤP II MŨI-HỌNG (Thi tuyển - Tập trung 2 năm)
 3. BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN TMH (Thi tuyển- Nôị trú BV 3 năm )
 4. CAO HỌC TMH (Thi tuyển - Tập trung 2 năm)
 5. CHUYÊN KHOA CẤP I MẮT & RHM (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)
 6. CHUYÊN KHOA CẤP I CẤP CỨU (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)
 7. CHUYÊN KHOA CẤP I Y HỌC GIA ĐÌNH (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)
 8. CHUYÊN KHOA CẤP II RHM (Học chứng chỉ cơ sở TMH)
 9. BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN MẮT (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)
 10. BÁC SĨ NỘI TRÚ BỆNH VIỆN RHM (Học chứng chỉ hỗ trợ TMH)

Đào tạo ngắn hạn

 • Lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng (3 tháng)

Giáo trình và nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

Giáo trình: Bộ môn đã soạn các giáo trình phục vụ cho giảng dạy đại học và sau đại học

 • Giáo trình TMH đào tạo Bác sĩ đa khoa, lý thuyết và lâm sàng.
 • Giáo trình TMH đào tạo Bác sĩ Y học gia đình.
 • Các tài liệu chuyên đề TMH sau đại học: chấn thương, khối u, thính học.
 • Giáo trình Nội soi TMH – Chủ biên: Lê Thanh Thái
 • Cập nhật Chẩn đoán và Điều trị Chấn thương Thanh – Khí quản (Lê Thanh Thái)

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế

  Bộ môn có nhiều đề tài NCKH, bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành TMH trong nước và quốc tế, Tạp chí Y học thực hành. Hướng dẫn bảo vệ thành công các Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Nội trú và Cao học, Luận án tốt nghiệp chuyên khoa cấp II.

Bộ môn có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức nước ngoài đến làm việc và học tập, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các khóa đào tạo liên tục cập nhật về TMH.

+ Tran Tien Foundation, Mỹ

+ Arpan Global Charities, Mỹ

+ Giáo sư PATRICE TRAN BA HUY và Tổ chức Amplifon, Cộng hòa Pháp

+ Tổ chức KOICA, Hàn Quốc

+ Đoàn phẫu thuật REI, Mỹ

+ Đoàn phẫu thuật Sammaritan, Mỹ

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Lãnh đạo Bộ môn qua các thời kỳ

Từ 1967-1972: LÊ BÁ VẬN
Từ 1972-1975: BÙI MINH ĐỨC
Từ 1975-1977: LÊ BÁ VẬN
Từ 1977-1982: NGUYỄN KỲ QUÂN

Từ 1982-1988 : NGUYỄN TƯ THẾ

Từ 1988-1995 : NGUYỄN KỲ QUÂN
Từ 1995-2009 : NGUYỄN TƯ THẾ
Từ 2009-2016: PHAN VĂN DƯNG

Từ 2016-2018: ĐẶNG THANH

Từ 2018 đến nay: LÊ THANH THÁI

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG