QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Viện Y Sinh Học được thành lập vào ngày vào 4/6/2012 nhằm mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và tăng cường sự kết nối giữa các nhà lâm sàng và cận lâm sàng tại Trường Đại học Y Dược, Huế. Trong gần 10 năm hoạt động, Viện đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc đào tạo Sau Đại Học cho đội ngũ cán bộ khối Y Học Cơ Sở và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế giúp đẩy mạnh các nghiên cứu về Y Sinh học. Năm 2020, Viện bắt đầu được xây dựng và trang bị cơ sở vật chất để chính thức đi vào hoạt động.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Viện Y Sinh là cơ sở đào tạo kỹ thuật cao của trường Đại Học Y Dược Huế, nhằm nâng cao chất lượng sức khỏe của người bệnh và cộng đồng thông qua các hoạt động nghiên cứu về Y Sinh Học. Sự ra đời của Viện giúp tăng cường sự kết nối giữa các nhà nghiên cứu, bác sỹ lâm sàng và bệnh nhân, từ đó thúc đẩy hình thành các nghiên cứu mang tính ứng dụng thực tiễn trong quá trình chẩn đoán, điều trị bệnh và hỗ trợ sức khỏe cho cộng đồng. Dựa trên sứ mệnh đó, Viện Y Sinh Học được thành lập cùng với các mục tiêu hoạt động như sau:

         1. Thúc đẩy và cải thiện khả năng nghiên cứu của cán bộ khoa học trường Đại Học Y Dược Huế, cải thiện khoảng cách giữa nghiên cứu về Y Sinh Học và nghiên cứu về lâm sàng.

         2. Nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt vđào tạo Sau Đại Học.

         3. Cung cấp hoạt động chẩn đoán có chất lượng cao cho bệnh nhân ở bệnh viện trường, các trung tâm y tế của khu vực và hệ thống y tế quốc gia.

         4. Đẩy mạnh chính sách hợp tác quốc tế của trường Đại Học Y Dược Huế về lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

         5. Ươm mầm và thúc đẩy phát triển các công ty Sinh Y Học.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Trong suốt quá trình hoạt động, các thành viên của ban lãnh đạo Viện gồm có:

- Từ năm 2012 đến 2014:

         Giám đốc                      GS.TS. Cao Ngọc Thành                         

         Phó Giám đốc              GS.TS Huỳnh Đình Chiến

                                                 PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân                          

                                                 TS. Lê Văn An

- Từ năm 2014 đến 2020

         Giám đốc                      PGS.TS. Võ Tam           

         Phó Giám đốc             GS.TS Huỳnh Đình Chiến                             

                                                PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân                          

                                                PGS. TS. Lê Văn An      

Từ năm 2020 đến nay

         Giám đốc                      PGS.TS. Hà Thị Minh Thi 

         Phó Giám đốc              TS. Hoàng Thị Mai Thanh 

HOẠT ĐỘNG

1.  Hoạt động đào tạo Sau Đại Học

Đào tạo Thạc sĩ:

- Tham gia đào tạo cho đối tượng Cao học Công Nghệ Y Sinh Học. Tính đến thời điểm hiện tại, Viện đã đào tạo được 08 khóa Cao học Công Nghệ Y Sinh Học với 74 học viên đã tốt nghiệp và 07 học viên hiện đang theo học.

- Tham gia vào chương trình đào tạo Cao học Y Học Chức Năng. Từ năm 2019, chương trình đào tạo này được thay bằng khung chương trình đào tạo Cao học Khoa Học Y Sinh với 14 học viên hiện đang theo học.

Đào tạo Tiến sĩ:

- Hợp tác với Đại Học Sassari trong quá trình đào tạo Tiến Sĩ Sinh Học Phân Tử và Khoa Học Công Nghệ Sinh Học.

- Tham gia quản lý chương trình đào tạo Tiến sĩ Y Sinh Học trong dự án EDUSHARE.

- Tham gia đào tạo Tiến sĩ Khoa học Y Sinh Tiếng Việt và Song ngữ tại Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học.

Trong suốt thời gian hoạt động, các thành viên của Viện đã tham gia các nghiên cứu tập trung vào một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện các nghiên cứu về tình trạng đề kháng thuốc của H. pylori, nhiễm trùng liên cầu lợn, các nhiễm trùng do ký sinh trùng và vi nấm.

- Nghiên cứu về các virus gây nhiễm trùng ở châu Á cùng với sự hợp tác của trường Đại Học Tokyo Metropolitan.

- Hợp tác với Đại Học Purdue (Hoa Kỳ) và Đại Học Torino (Ý) trong nghiên cứu về sốt rét đề kháng thuốc và thử nghiệm các thuốc mới trong điều trị ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc.

- Hỗ trợ cơ sở nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh trong chương trình liên kết với các trường Đại Học từ Cộng Hòa Estonia và Nhật Bản.

- Viện đã có nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên nghành trong nước và hơn 50 bài báo ở các tạp chí quốc tế.

3. Hợp tác quốc tế:

Viện luôn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với với Đại Học Sassari trong đào tạo Sau Đại Học và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Viện còn mở rộng hợp tác với các nhà khoa học đến từ Nhật Bản, Hoa kỳ và Ý trong việc phát triển các nghiên cứu chuyên ngành.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG