ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Ngô Viết Quỳnh Trâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giám đốc chương trình

Hà Thị Minh Thi

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giám đốc Viện

Hoàng Thị Mai Thanh

Tiến sĩ

Phó giám đốc Viện

Lê Đăng Võ

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Khánh Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

Tôn Thất Đông Dương

Cử nhân

Giảng viên

Võ Minh Tiếp

Bác sĩ

Giảng viên

Ngô Thị Diệu Hương

Bác sĩ

Giảng viên

Nguyễn Hoàng Bách

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Thị Bảo Chi

Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Phan Minh Triết

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Đắc Duy Nghiêm

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Tuyết Ngọc

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

Nguyễn Đoàn Phương Quý

Thạc sĩ

Nghiên cứu viên

Đinh Hồng Kim Cương

Kỹ sư

Nghiên cứu viên

Thanh Phan Ngọc Đan

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Tiên Xinh

Thạc sĩ

Giảng viên

Bạch Thị Ngọc Đào

Thạc sĩ

Giảng viên

Đoàn Thị Duyên Anh

Thạc sĩ

Giảng viên

Tôn Nữ Phương Anh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Ngô Thị Minh Châu

Tiến sĩ

Giảng viên

Phù Thị Hoa

Tiến sĩ

Giảng viên

Đỗ Thị Bích Thảo

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Quỳnh Châu

Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Phan Tưởng Quỳnh

Tiến sĩ

Giảng viên

Phan Thị Hằng Giang

Tiến sĩ

Giảng viên

Hồ Trần Phương

Thạc sĩ

Giảng viên

Phạm Thăng Long

Thạc sĩ

Giảng viên

Lê Tuấn Linh

Thạc sĩ

Giảng viên

Trần Thị Trung Thu

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Hồng Thùy

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Phước Vinh

Thạc sĩ

Giảng viên

Hà Thị Ngọc Thúy

Thạc sĩ

Giảng viên

Trương Thị Bích Phương

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Đặng Thị Băng Châu

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Mai Ngân

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Thanh Thỏa

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Phước

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Trần Thị Bích Ngọc

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Phan Thị Minh Tâm

Thạc sĩ

Nhân viên

Ngô Quý Trân

Bác sĩ

Nhân viên