Đinh Hồng Kim Cương

Đinh Hồng Kim Cương

Kỹ sư

Viện Y Sinh học Nghiên cứu viên