QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Bộ môn Sinh lý học được thành lập từ ngày thành lập trường 1957, sự phát triển của Bộ môn gắn liền với sự hình thành và phát triển của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn Sinh lý học đã không ngừng vươn lên, thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và khám chữa bệnh.  Bộ môn Sinh lý học đã đào tạo hơn 20.000 Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân đại học và hơn 10.000 học viên Sau đại học tốt nghiệp ra trường.

Tập thể Bộ môn đã tích cực hoạt động trên nhiều lĩnh vực để không ngừng phát triển và hoàn thiện. Hiện nay, Bộ môn Sinh lý học đã có đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Sinh lý học là môn học cơ sở rất quan trọng của Y học. Những kiến thức về Sinh lý học trực tiếp phục vụ cho các môn bệnh học, là cơ sở để giải thích và phát hiện các rối loạn chức năng trong tình trạng bệnh lý. Mỗi phương pháp chẩn đoán, điều trị hay phòng bệnh đều phải được đặt trên cơ sở kiến thức Sinh lý học. Với sứ mệnh đó, Bộ môn Sinh lý học được thành lập với các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Giảng dạy đại học: cho các đối tượng bác sĩ đa khoa, bác sĩ Răng hàm mặt, bác sĩ Y học dự phòng, bác sĩ Y học cổ truyền, Dược sỹ, Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm, Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh, Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân hộ sinh.

- Giảng dạy sau đại học: cho các đối tượng bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa định hướng Sinh lý

 - Hướng dẫn luận án, luận văn  cho các học viên sau đại học và sinh viên.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

-Tham gia hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện trường.

BAN LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Thời gian Trưởng bộ môn             
1957 - 1963 GS. Kaufmann
1963 - 1975 BS. Lê Văn Bách
1975 - 1995 PGS.TS. Lê Viết Khoa
1995 - 1996 BS. Nguyễn Thị Khoan
1996 - 2005 PGS.TS. Nguyễn Viết Nhân
2005 - 2016 TS. Hoàng Khánh Hằng
2016 - 2020 ThS.GVC. Nguyễn Đình Duyệt
2020 đến nay TS.GVC.Nguyễn Hải Qúy Trâm

 

HOẠT ĐỘNG

1. Đào tạo Đại học: 

- Giảng dạy cho các đối tượng Bác sĩ  đa khoa, Răng Hàm Mặt, Y học Dự phòng, Y học Cổ truyền, Dược học, cử nhân Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế Công cộng, hệ liên thông chính quy và vừa làm vừa học.

- Bộ môn Sinh lý đã triển khai phương pháp dạy học tích cực theo chương trình đổi mới của trường Đại học Harvard cho sinh viên Y đa khoa và Răng Hàm Mặt.

Giáo trình: Xuất bản giáo trình Sinh lý học (năm 2017) dành cho đối tượng Bác sĩ đa khoa, RHM và một số đối tượng khác.

2. Đào tạo Sau đại học

- Giảng dạy cho các đối tượng bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, cao học, chuyên khoa định hướng Sinh lý.

- Năm 2019 vừa qua, Bộ môn chúng tôi tham gia mở ngành Tiến sĩ Khoa học Y sinh tại Trường Đại học Y Dược Huế.

3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Ðã thực hiện 91 đề tài NCKH trong nước trong đó: tham gia 5 đề tài cấp bộ, thực hiện 45 đề tài cấp cơ sở, 16 đề tài tốt nghiệp đại học, 23 đề tài sau đại học, 2 đề tài sáng kiến cải tiến được giải thưởng của Nhà trường và một số bài báo Quốc tế.

- Một số đề tài được đăng trên các tạp chí Y học thực hành, tạp chí Nội khoa, tạp chí Nội tiết-Đái tháo đường Việt Nam, tạp chí Y Dược học, tạp chí Sinh lý học Việt Nam.

- Tham gia và chủ trì nhiều đề tài KHCN các cấp.

- Hướng dẫn cán bộ trẻ và sinh viên thực hiện đề tài NCKH tham dự các Hội nghị Khoa học Y-Dược tuổi trẻ toàn quốc đã đạt nhiều giải thưởng, Giải thưởng sinh viên NCKH, Giải thưởng VIFOTEC...

- Bộ môn có nhiều bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế uy tín: Elsevier, Journal of infection in developing countries, Journal of Clinical Oncology, Hematological Oncology, Journal of Korean Medical Science.

4. Mt s hođộng khác

- Công tác Bệnh viện Trường: Bộ môn có 3 cán bộ tham gia Bệnh viện.

- 1 cán bộ kiêm nhiệm tại Khoa Đào tạo Quốc tế

- Tham gia Hội nghị khoa học Sinh lý học hằng năm

- Bộ môn tham gia giảng dạy cho sinh viên nước ngoài trong chương trình FutureDocs năm 2019.

Hoạt động Công đoàn:

- Tổ công đoàn Bộ môn Sinh lý tham gia tích cực các hoạt động Công đoàn do nhà trường và Đại học Huế tổ chức.

- Bộ môn luôn đạt giải trong hội thi bóng bàn tại các Trường Đại học do Bộ GD & ĐT, Đại học Huế tổ chức.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG