ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Nguyễn Hải Quý Trâm

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Hiếu Dung

Tiến sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Hoàng Thị Mai Thanh

Tiến sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Bùi Mạnh Hùng

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Hoàng Khánh Hằng

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Thị Kim Dung

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Ngô Thị Tuyết Diệu

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Phan Thị Tuyết Nhung

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Phan Nguyễn Anh Thư

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên