Ngô Thị Tuyết Diệu

Ngô Thị Tuyết Diệu

Thạc sĩ

Bộ môn Sinh lý Kỹ thuật viên

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm 2009-2013, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

- Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học 2017-2019, Trường Đại học Y Dược Huế liên kết Trường Đại học Sassari Ý

- Tên luận văn: “Developing a cost-effective technology for genetic diagnosis of epilepsy patients"

- Nơi thực hiện đề tài: Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Úc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:

- 9/2013 đến nay: công tác tại Bộ môn Sinh lý học, tham gia công tác giảng dạy thực hành