Nguyễn Hải Quý Trâm

Nguyễn Hải Quý Trâm

Tiến sĩ

Bộ môn Sinh lý Trưởng Bộ môn

                                                                                      I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN HẢI QUÝ TRÂM           Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 06/11/1979                                   Nơi sinh: Thành phố Huế

Quê quán: Hải Lệ, Hải lăng, Quảng trị            Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Y học                        Năm, nước nhận học vị: 2017,Ý

Chức danh khoa học cao nhất:                       Năm bổ nhiệm:

Đơn vị công tác:                                               Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y-Dược, Huế

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 77 Phan Đăng Lưu, Phường Phú Hoà, TP.Huế

Điện thoại liên hệ: CQ:                                    NR:         DĐ: 0835510099   

Fax:                                                 Email: nhqtram@huemed-univ.edu.vn  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy                                    Nơi đào tạo: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Ngành học: Bác sĩ Y đa khoa

Nước đào tạo: Việt Nam                                  Năm tốt nghiệp: 2003

Bằng đại học 2: Cử nhân ngoại ngữ                Năm tốt nghiệp: 2006

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Sinh lý học                Năm cấp bằng: 2009                 Nơi đào tạo: Đại học Y Hà Nội

Tên luận văn: Nghiên cứu sự thay đổi nhiệt độ cơ thể trong môi trường nhiệt độ thích hợp và nóng ẩm

- Tiến sĩ chuyên ngành: Y sinh học                 Năm cấp bằng: 2017                    Nơi đào tạo: Đại học Sassari, Ý

Tên luận án: Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ chuyển hóa tim trên những đối tượng nữ Việt Nam ăn trường chay.

3. Ngoại ngữ    1. Tiếng Anh                         Mức độ sử dụng: Tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Từ năm 1997-2003: Sinh viên Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Từ năm 2003 đến nay: Công tác tại Bộ môn Sinh lý, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

Từ năm 2006-2008: Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý học, Trường Đại học Y, Hà nội

Từ năm 2014-2017: Tiến sĩ chuyên ngành Y sinh học, Trường Đại học Sassari, Ý

Từ năm 2019: Giảng viên chính

Từ năm 2020: Phụ trách Bộ môn Sinh lý

Từ năm 2021: Trưởng Bộ môn Sinh lý 

 

 


Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu về sinh lý máu Nghiên cứu về chuyển hóa và nội tiết