ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

HỒ DUY BÍNH

Tiến sĩ

Trưởng Khoa

Dương Thị Ngọc Lan

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Đào Ng. Diệu Trang

Tiến sĩ

Phó trưởng Khoa

Nguyễn Trường Sơn

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo tài

Trần Thị Nguyệt

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Võ Thị Diễm Bình

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Phạm Thị Thúy Vũ

Thạc sĩ

Giảng viên

Hồ Thị Mỹ Yến

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Mây

Cử nhân

Giảng viên

Trần Thị Hằng

Cử nhân

Giảng viên

Võ Thị Nhi

Thạc sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tiến sĩ

Giảng viên

Võ Thanh Tôn

Thạc sĩ

Giảng viên

Mai Bá Hải

Tiến sĩ

Giảng viên

Hồ Thị Thùy Trang

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Anh Phương

Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim Hoa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Lê Văn An

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Dương Đức Hòa

Cử nhân

Nhân viên

Nguyễn Thị Nguyệt

Cử nhân

Nhân viên