Đào Ng. Diệu Trang

Đào Ng. Diệu Trang

Tiến sĩ

Khoa Điều dưỡng Phó trưởng Khoa