Võ Thị Nhi

Võ Thị Nhi

Thạc sĩ

Khoa Điều dưỡng Giảng viên

2016-2020: Giảng viên tại Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

2020-2022: Học Thạc sĩ Điều dưỡng tại Trường Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan