HỒ DUY BÍNH

HỒ DUY BÍNH

Tiến sĩ

Khoa Điều dưỡng Trưởng Khoa

1. Quá trình học tập:

            A. Tiểu học     : 1970 - 1975 Trường Tiểu học Tây Lộc, Huế.  

            B. Trung học   : 1975 – 1982 Trường Trung học Nguyễn Huệ, Huế.

            C. Đại học, Sau đại học, Các khóa đào tạo đặc biệt:

1982 – 1988   : Sinh viên trường ĐHYK Huế

                       Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa ngoại năm 1988

1989 – 1995   : Tham gia công tác điều trị tại Khoa Ngoại Bệnh viện Trung Ương Huế.

                                    Hoàn thành chứng chỉ BS CKI Ngoại khoa

1997 - 1999    : Học và hoàn thành khoa Thạc sĩ Y học chuyên ngành ngoại khoa

7/2000 - 7/2001: Tu nghiệp tại bệnh viện Herz-Jesus Cộng hòa liên bang Đức

7/09 – 8/10/2004: Hoàn thành khóa học về phương pháp giảng dạy đại học tại đại học Hawaii, USA

2008 - 2013    : Tham gia công tác điều trị tại Khoa ngoại BV Trường ĐHYD Huế

                                    Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành ngoại khoa

           2013 – 2017     : Nghiên cứu sinh tại đại học Tartu – Estonia, Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2017

2. Ngoại ngữ:   

           1993 – 1996      : Học và tốt nghiệp Đại học Anh văn tại Đại học Huế

            2/2000 - 7/2000: Hoàn thành khóa học tiếng Đức tại Bonn-Germany

3. Công việc

2002 đến nay    Giảng viên Trường ĐHYD Huế

1995 - 1998    : Phẫu thuật viên tại Khoa Ngoại BV Trung Ương Huế

1998  đến nay   : Phẫu thuật viên tại Khoa Ngoại chấn thương – BV Trường ĐHYD Huế

2009 đến nay  :- Trưởng phòng KHTH Bệnh viện Trường ĐHYD Huế

                         - Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương- Lồng ngực Bv ĐHYD Huế

                         - Trưởng khoa Điều dưỡng- Trường ĐHYD Huế (nhiệm kì 2020-2025)

 


Lĩnh vực nghiên cứu

- Chấn thương chỉnh hình - Tạo xương bất toàn - Điều dưỡng