Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Trường Sơn

Thạc sĩ

Khoa Điều dưỡng Giảng viên - Trợ lý Giáo tài Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược HuếChuyên viên