Truyền thông | 22-07-2021

Đại học Y Dược Huế chia lửa cùng tuyến đầu

Truyền thông | 13-07-2021

75 cán bộ y tế và sinh viên Trường ĐH Y Dược, Đại học Huế lên đường tình nguyện chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Truyền thông | 01-06-2021

Hiệu quả mô hình tư vấn - khám chữa bệnh miễn phí từ xa trong mùa dịch

Truyền thông | 29-05-2021

Sinh viên trường Đại học Y Dược Huế hỗ trợ chống dịch Covid-19

Truyền thông | 11-05-2021

Sinh viên ĐH Y Dược Huế vào cuộc chống dịch

|<  1  2