ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Ngô Thị Minh Châu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

Lê Chí Cao

Thạc sĩ

Phó trưởng Bộ môn

Võ Minh Tiếp

Thạc sĩ

Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Tôn Nữ Phương Anh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Giảng viên

Nguyễn Phước Vinh

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Hà Thị Ngọc Thúy

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Đỗ Thị Bích Thảo

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Trần Thị Giang

Thạc sĩ

Kỹ thuật viên

Tôn Thất Đông Dương

Cử nhân

Kỹ thuật viên

Phạm Nhật Minh

Cử nhân

Kỹ thuật viên